Misja Fundacji

Misją fundacji jest propagowanie zdrowego trybu życia, ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój i promocja lokalnej turystyki, organizowanie imprez plenerowych, działania w zakresie nauki, edukacji i oświaty dla młodzieży i osób starszych, aktywizacja młodzieży i seniorów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podejmowanie działań zwiększających świadomość młodzieży w zakresie ekologii i ochrony przyrody, tworzenie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, promocja i organizacja wolontariatu oraz promocja, ratowanie i ochrona motocykli zabytkowych, samochodów zabytkowych i zabytków kultury technicznej. Fundacja działa w celu osiągnięcia tych celów poprzez różne formy działań, takie jak organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych, prowadzenie kampanii społecznych, inicjowanie projektów, zachęcanie do wolontariatu oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę i promocję dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Co robimy, czyli

Nasze Kluczowe Projekty

Najnowsze Aktualności

Nasi Partnerzy

Partnerzy Medialni